Probas de Selectividade

This tag is associated with 1 post

Selectividade: planta baixa da biblioteca reservada.


sala_selectividadeEste xoves e venres a sala da planta baixa da biblioteca estará ocupada con motivo das probas de selectividade.

  • Xoves, 13 de xuño: reservada toda a mañá de 8:00 a 15:00 h.
  • Venres, 14 de xuño: reservada de 13:00  a 15:00 h.

Quedan dispoñibles para os usuarios a planta alta de estudo, os postos de investigación e a hemeroteca, ademáis de poder facer uso do resto de servizos como é habitual.

QR

Horarios

Facultade de Matemáticas USC

BUSCa no catálogo

Bibliografía Recomendada das asignaturas